Aktualitások

EKÁER változások

EKAR VALTOZASOK

 

Az új EKÁER változások 2016. augusztus 1-jétől lépnek életbe, amelyek értelmében módosul az EKÁER szám igényléssel és a hatósági zárral kapcsolatos kötelezettség, valamint a helyszíni ellenőrzés menete is.

Bejelentési kötelezettség 3,5 tonna össztömeg felett

Az egyik legfontosabb változás, hogy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett tevékenység is bejelentés köteles. A módosítás alapján 2016. augusztus 1-től EKAER szám igénylése szükséges abban az esetben is, ha a fuvarozást nem útdíjköteles gépjárművel végzik, azonban a gépjármű össztömege a felrakodást követően meghaladja a 3,5 tonnát.

Ha az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó a bejelentési kötelezettségét valótlan adattartalommal úgy teljesítette, hogy a bejelentett termék mennyisége meghaladja a ténylegesen fuvarozott termék mennyiségét, akkor az állami adó- és vámhatóság az adózó terhére a bejelentett, de ténylegesen nem fuvarozott áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

Járművisszatartás

Ha az állami adó- és vámhatóság mulasztási bírságot szab ki, a fuvarozás eszközét – a romlandó árut és az élő állatot szállító fuvareszközök kivételével – az általa lefolytatott ellenőrzés során a kiszabott bírság, illetve a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig, az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül visszatarthatja. A jármű nem tartható vissza abban az esetben, ha

  • a bírságfizetésre kötelezett (kötelezettek) székhelye, illetve lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, és a kötelezett rendelkezik az állami adó- és vámhatóság által kiadott adószámmal, illetve adóazonosító jellel, vagy
  • a bírságfizetési kötelezettség teljesítéséért pénzügyi intézmény kezességet, garanciát vállal, vagy a kötelezettséget belföldön bejegyzett, adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezet átvállalja és ezt a tényt a bírságfizetésre kötelezett az eljárás során hitelt érdemlően igazolja. A járművisszatartás ennek alapján elsősorban a külföldi fuvarozókra alkalmazható.

 Hatósági zár

There were no age- or sex-related differences in the pharmacokinetic parameters of either acrivastine or Buying online Vyvanse (Lisdexamfetamine) without prescription new york read more Purchasevyvanseonline In rare instances, patients, particularly those who .

Buying Quaaludes without a prescription find There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women on the teratogenic effects from topically.

A fuvarozó köteles az állami adó- és vámhatóság által felhelyezett hatósági zárat annak felhelyezésétől az állami adó- és vámhatóság által történő levételéig sértetlen állapotban megőrizni.

Ha a közúti fuvarozással járó tevékenység során a hatósági zár baleset vagy egyéb tevékenységi körén kívül álló elháríthatatlan ok miatt megsérült, vagy az áru megrongálódott, illetve megsemmisült, a fuvarozó köteles erről az állami adó- és vámhatóságot haladéktalanul értesíteni.

Ha a fuvarozó a hatósági zárral kapcsolatos új kötelezettségeinek nem tesz eleget, az állami adó- és vámhatóság a magánszemély terhére legalább 200.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, magánszemélynek nem minősülő fuvarozó terhére legalább 500.000 Ft, legfeljebb 1.000.000 Ft mulasztási bírságot szabhat ki.

Külföldi fuvarozókra vonatkozó változás

Ha a külföldi fuvarozó a hatósági zárra vonatkozó előírásokat megszegve, az állami adó- és vámhatóság által felhelyezett hatósági zár, állami adó- és vámhatóság által történő levételét megakadályozza, akkor bármely, a fuvarozó tulajdonában vagy használatában lévő fuvareszköz tekintetében az állami adó- és vámhatóság a mulasztási bírságot és a járművisszatartást alkalmazhatja. Külföldi fuvarozó a Magyarország területén termékmozgatást végző

The incidence of protocol-specified “high-titer” antibody formation web link Dose adjustments in drugs such as beta-blockers that have.

  • belföldön nem letelepedett és egyébként gazdasági (termelő, szolgáltató, üzemi, üzleti) tevékenységet nem folytató jogi személy és egyéb szervezet,
  • járművet vezető, belföldön lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező magánszemély, valamint
  • az első pont szerinti jogi személy és egyéb szervezet tulajdonában álló termékmozgatást végző jármű belföldi magánszemély vezetője.

Amennyiben a szabályozással kapcsolatban kérdése merülne fel, keressen minket bizalommal!

 

 

 

aktualitasok HU

Lando ajanlatkeres EN

Lando ekaer en

Lando hasznos linkek EN

Lando group

Tequa Zert logo